[Molnbo_Ecovilliage_Project] Fröbytardag 26/3 2011

Seed Swap fro.bytardag at gmail.com
Tue Mar 1 16:53:19 CST 2011

Det är viktigt med småskalig odling, för att det lilla fröet skall kunna
överleva dagens storföretagande, EU-regler och patentmonopol.

Vi behöver göra aktiva och medvetna val när vi köper fröer till våra
odlingar om vi ska ha kvar den mångfald och variation av sorter som
finns idag.

Ur kulturhistoriskt perspektiv kan man välja att bevara gamla eller
ovanliga sorter.

Det finns fröfirmor, genbanker och andra bevarandeorganisationer som
idag sysslar med just detta; att bevara den enorma rikedom av växter och
grönsaker vi faktiskt har tillgång till.

Eu´s patentregler och gentekniken idag gör att enbart de största
företagen, i huvudsak Monsanto, Basf, Syngenta har stort inflytande på
dagens jordbruk.

Vi pratar om hur man kan göra som egen ”hobby odlare” och reder ut vissa
begrepp inom området. Det kommer finnas fröer & plantor att köpa, kafé
(som klass 4-5, Mariaskolan håller i), tillgång till information,
kunnigt folk, yrkesodlare, nyfikna och intresserade.

Kom med dina erfarenheter och fröer!-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://mailman-mail5.webfaction.com/pipermail/moln/attachments/20110301/d248523d/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: frobytardag.jpeg
Type: image/jpeg
Size: 227509 bytes
Desc: not available
Url : http://mailman-mail5.webfaction.com/pipermail/moln/attachments/20110301/d248523d/attachment-0002.jpeg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: frobytardag.jpeg
Type: image/jpeg
Size: 227509 bytes
Desc: not available
Url : http://mailman-mail5.webfaction.com/pipermail/moln/attachments/20110301/d248523d/attachment-0003.jpeg 


More information about the moln mailing list